• Odwiedziło nas: 202991 osób
  • Do końca roku: 133 dni
  • Do wakacji: 306 dni
Niedziela, 2017-08-20
Imieniny:
Bernarda, Sabiny

Rozkład dnia

Jesteś tu: » Strona startowa » Rozkład dnia

 

 

 

 Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00

 

 

         ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

         ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WSPOMAGAJĄCE

 

5.30- 8.00     Witanie dzieci w przedszkolu

                     Zabawy w kącikach zainteresowań;

                     czytanie przez nauczycielkę ulubionych

                     utworów dziecięcych;

                    zabawy ruchowo- relaksacyjne;rozmowy w małych grupach;

                    zabawy w kącikach zainteresowań

                

               ZAJĘCIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00- 8.15       Zajęcia dydaktyczne.

                       Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją przyrodniczą;

                       rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

                       Rozwijanie: zainteresowań literaturą dziecięcą;

                       koordynacji wzrokowo- ruchowej;

                       czynności intelektualnej w poznawaniu siebie i swojego otoczenia

8.15- 8.30      Zabawa ruchowa

8.30- 9.00      Czynności higieniczno- samoobsługowe. Śniadanie.

9.00- 9.15      Zajęcia dydaktyczne

                      rozwijanie: zainteresowań muzyczno- instrumentalnych;

                      literaturą dziecięcą;

                      plastyczno- estetycznych

                     wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacja przyrodniczą,

                      edukacją matematyczną,

9.15- 10.15    Zabawy: konstrukcyjne; inscenizacyjne;tropiące,tematyczne,

                                       manipulacyjne

10.15- 10.30  Czynności organizacyjno- porządkowe w łazience i w szatni.

10.30- 11.25  Zabawy na świeżym powietrzu; Obserwacja przyrodnicza;

                      Zajęcia ruchowe;

11.25- 12.00  Czynności higieniczno- samoobsługowe. Obiad

12.00- 14.00  Odpoczynek poobiedni dzieci.

14.00- 14.30  Czynności samoobsługowe i podwieczorek.

14.30- 15.30  Wyrównywanie szans z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi wsparcia.

                       Zabawy wg potrzeb dzieci.

                       Kontakty z rodzicami.

      

 

 

                           

                 

                  ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

 

                        ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

 

5.30- 8.00  Zabawy dowolne w sali; zabawy ruchowo- relaksacyjne;

                   czytanie bajek przez nauczyciela; dowolna działalność plastyczna;

                    zabawy i gry stolikowe itp.

                  

                  ZAJĘCIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00- 8.15  Rozmowy swobodne na dowolny lub określony temat;

                   udział dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć;

                  uzupełnianie kart pracy;

                  prace porządkowe w sali; segregowanie prac plastycznych;

                  doskonalenie czynności samoobsługowych np: zapinanie guzików,

                  wiązanie sznurowadeł na kokardę;

                  wybór dyżurnych.

8.15- 8.30 Zestaw ćwiczeń porannych

8.30- 9.00 czynności higieniczno- samoobsługowe. Śniadanie.

9.00- 9.30 Zajęcia dydaktyczne

                 Rozwijanie: aktywności językowej; ciekawości poznawczej;

                                      rozumienie siebie i swojego otoczenia;

                 Wspomaganie: rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną;

                 Kształtowanie gotowości nauki czytania i pisania

9.30- 10.00 Zabawy: konstrukcyjne; manipulacyjne; inscenizacyjne;

                                  tematyczne; badawcze.

10.00- 11.00 Zabawy na powietrzu; obserwacja przyrodnicza;

                      zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w sali lub w ogrodzie;

                      spacery;

                     zabawy i gry

11.00- 12.00 Ćwiczenia w zakresie samodzielności w szatni; w łazience;

                     rozmowy- nagradzanie postaw i zachowań dzieci;

                    Obiad;

                    Mycie zębów.

12.00- 12.30 Zajęcia dydaktyczne

                      Rozwijanie zainteresowań muzyczno- instrumentalnych

                      i tanecznych;

                      plastyczno- estetycznych

                      koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej

12.30- 13.00 Zabawy: tematyczne; tropiące; konstrukcyjne;

                                   manipulacyjne; inscenizacyjne

13.00- 13.45 Przygotowanie do posiłku. Podwieczorek

                   

                     ZABAWY ROZWIJAJĄCO- DOSKONALĄCE

 

13.45- 14.30  Wspomaganie szans edukacyjnych z dziećmi zdolnymi

                      i potrzebującymi wsparcia- praca indywidualna i w małych zespołach;

                      ćwiczenia grafomotoryczne i ortofoniczne;

                      dowolna działalność plastyczna, koncert życzeń.....

14.30- 16.00  Zabawy według potrzeb dzieci;

                      Kontakty indywidualne z rodzicami;

                      Zamknięcie przedszkola.

 

                      

 

                          

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl