• Odwiedziło nas: 234448 osób
 • Do końca roku: 163 dni
 • Do wakacji: 335 dni
Sobota, 2018-07-21
Imieniny:
Danieli, Wawrzyńca

Kraina Dzieci w Europie - bis

Jesteś tu: » Strona startowa » Aktualności » Kraina Dzieci w Europie - bis

 

 

KRAINA DZIECI W EUROPIE - BIS

 

 

                               

                                   

                                                                                                                                    

 

 

  W  roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkole przystapiło do realizacji ogólnopolskiego programu

 pt. " Kraina Dzieci w Europie - bis". Uroczyste otwarcie programu nastapiło dnia 29 listopada 2011 roku z

 udziałem autorki Pani Mirelli Nawrot, władz miasta Bolesławiec oraz przestawicieli bolesławieckich

 przedszkoli w Sali Rajców Miejskiego Ratusza. W imieniu bolesławieckich przedszkoli nr 1,3,5,6,7 oraz swoim Pani dyrektor przedszkola nr 2 serdecznie przywitała na inauguracji Ogólnopolskiego Programu”Kraina Dzieci w Europie-bis”autorek Mireli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej przybyłych gości.  Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z grupy III  " Muchomorki" i grupy IV " Misie" pod kierunkiem nauczycielek z tych grup przygotowały i przedstawiły

 program artystyczny pt.  " Podróżujemy po Europie". Za występ dzieci otrzymały gromkie brawa i słodką

 niespodziankę.

 

                                                                  

   17 grudnia 2011 roku dzieci wystapiły z dłuższą wersją  programu artystycznego " Podróżujemy po

 Europie" dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczajacych do naszej placówki. Rodzice na zakończenie

 występu zgotowali dzieciom owacje na stojąco, a Pani dyrektor gratulowała dzieciom zdolności aktorskich

 i rodzicom wspaniałych dzieci.

 

                                                                                            

  Wśród priorytetów edukacji w Unii Europejskiej jest budowanie wspólnej świadomości europejskiej i wychowanie obywatela europejczyka.  Poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, poczucie tożsamości narodowej, określenie swojego miejsca w kulturze i hierarchii wartości rozumiane jest jako pielęgnowanie uniwersalnych wartości w państwach Unii Europejskiej.

 

 

     Programie „Kraina Dzieci w Europie – bis”.  To nowy ogólnopolski program dla przedszkoli przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „PARTNER” w Zabrzu. Autorkami programu są Irena Dzierzgowska, Mirela Nawrot.Autorki programu KDWE-bis”, opracowały materiał, który zawiera treści dotyczące edukacji wielokulturowej i praw dziecka.

 

 Należy podkreślić, że dziecko ma odróżniać dobro od zła, ma starać się rozumieć innych, ich warunki życia, znać swoje prawa i wiedzieć, że jesteśmy różni. Aspekty wychowawcze w pracy z dzieckiem mają służyć bezpośrednio ze zmianami zachowań rodziców. Program KDWE – bis opracowany jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego,  zadania są zapisane w obszarach Nr 1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, w zasadzie odszukać treści można w każdym obszarze i w każdym celu.

 

Treści programu „KDWE - bis”

 Wielokulturowość w edukacji:

 1. Dlaczego ważna jest edukacja wielokulturowa w przedszkolu?
 2. Prawa dziecka jako podstawa właściwego wychowania wielokulturowego
 3. Kraina Dzieci w Europie – poznajmy Europę wielu kultur

 

 

   Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Kraina Dzieci w Europie – bis” Ireny Dzierzgowskiej , Mireli Nawrot tworzy warunki i sposoby na wychowanie młodego obywatela pod kątem nowej sytuacji geopolitycznej. Program skupia uwagę na wielokulturowości, wychowaniu obywatelskim, przestrzeganiu praw dziecka. Wszystkie zadania dla nauczycieli, dzieci, rodziców  opracowane są metodą projektów i tworzą spójność  z podstawą programową. By świadomie uczestniczyć w programie niezbędna jest wiedza przedmiotowa i umiejętności. Dlatego już w przedszkolu stwarzamy okazje do dokonywania wyborów, rozwijania poczucia odpowiedzialności, poprzez samodzielne, dokładne wywiązywanie się z podejmowanych zadań. Program funkcjonuje w zajęciach dopołudniowych i popołudniowych w przedszkolu i wychodzi poza ramy realizacji podstawy programowej.

 

Celem tego programu jest:

       - Kształtowanie właściwych postaw,

       -  Wyrabianie pożądanych cech charakteru,

       -  Uczenie zachowań,

       -  Poznawanie i szanowanie zarówno praw własnych jak  i innych ludzi.

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Prawa Dziecka;
 • Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci; 
 • Wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy;
 • Komunikacja, porozumienie, dialog między dziecmi w grupie;
 • Tolerancja, uznanie, godność.

 

Realizacja, tego programu odbywać  się będzie metodą „mali badacze” gdzie dzieci uczą się poszukiwać wiedzy z różnych zródeł.  Tematami wiodącymi będą:  „Mamy prawo do… Poznajemy Prawa Dziecka”, „Co może mały człowiek - pojęcie tolerancji” oraz „Jesteśmy dziećmi całego świata” zapoznanie dzieci  z zabytkami i symbolami wybranych krajów Unii Europejskiej.  Przy realizacji tego przedsięwzięcia potrzebna będzie pomoc i współpraca z rodzicami.

 

Program „Kraina Dzieci w Europie - bis” dostarcza wiele korzyści dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom.

 

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności. Nauczyciele biorą udział w programie ogólnopolskim, zdobywają nowe doświadczenia, nawiązują lepsze relacje w pracy z dziećmi oraz stosują nowe metody uczenia. Rodzice nawiązują lepszy kontakt z przedszkolem oraz cieszą się z sukcesów dzieci.

 

Istotą projektu jest działać zgodnie z nowoczesną edukacją. Dziecko poprzez uczestnictwo w projekcie:

 

 • Uczy się, aby wiedzieć (wiedza) – Uczestnicząc w prowadzonych zajęciach   i zabawach dziecko przyswaja dostarczoną przez nauczyciela wiedzę. Wiedza, ta pozwala na komunikowanie, zdobywanie świata poprzez rozumienie, poznawanie  i odkrywanie.
 • Uczy się, aby działać (umiejętności) – Poprzez systematyczne przebywanie  w przedszkolu dziecko osiąga różnorodne kompetencje, dzięki którym radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
 • Uczy się, aby być (system wartości i postaw) – Dzięki edukacji dziecko uczy się samodzielności, logicznego myślenia, podejmowania decyzji w różnych okolicznościach własnego życia. Dziecko uczy się przestrzegać reguł, obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.
 • Uczy się, aby żyć wspólnie z innymi (współistnienie i współdziałanie całej grupy społecznej) – Dziecko przebywając w grupie rówieśniczej odkrywa siebie, uczy się zauważać niepowtarzalność i odrębność każdego dziecka, współpracować z innymi dziećmi, uczy się rozwiązywać konflikty oraz planować i realizować z innymi wspólne cele. Dziecko poprzez aktywny udział w zajęciach odkrywa swoje talenty  i rozwija zainteresowania. 

 

 

Świadomość europejska i obywatelska młodego Polaka nie narodzi się nagle. Trzeba ją kształtować jak najwcześniej.

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl