MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

 

 

Od stycznia 2021 r. przy ul. Aleja Wojska Polskiego 6/76 w Boleslawcu działa Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i 0sób Dotkniętych Przemocą Uzależnieniem i Kryzysem.

 

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej  pomocy  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie  i   osób  uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz sprawców przemocy.

 

Główne działania Ośrodka to:

-        udzielanie  wsparcia    rodzinom, w których   wystepują   problemy    zwiazane

z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu,

-     prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

-   konsultacjc psychologiczne,

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powoduuzależnienia,

-   praca z dziećmi i młodzieżą

-   pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholovvym,

-    praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu

i srodków psychoaktywnych.

 

Z usług Ośrodka korzystać mogą :

Mieszkańcy  miasta  Bolesławiec,  osoby  dorosłe  i  rodziny  z  problemem  przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnien - zglaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Bolesławcu,  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół lnterdyscyplinarny do Spraw Przeciwdzialania Przemocy.

 

W Miejskim OŚrodku PoradnictWa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem  i  Kryzysem  zatrudnieni są  psycholodzy. terapeuci  uzależnień i psychoterapeuci. Od 15 września 2021 r. Ośrodek wsparcia rozszerza swoją ofertę pomocową. Do zespołu profesjonalistów dołącza Pani Barbara Makowska - pedagog, socjoternpeuta.

Do zadań specjalisty należeć będzie min.:

-  prowadzenie profilaktyki dzieci i młodziezy (rownież w placówkach oświatowych),

-   psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodziezy i rodzin,

 -  wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży  uzaleznionej bahawioralnie.

 

 aktualny harmonogram dyżurów specjalistów

http://www.mops.boleslawiec.pl/dyzury-tarcza

 

 

Szanowni Państwo

 
Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i
młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada
br. zastąpiona będzie TELEFONEM ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA. NOWY
BEZPŁATNY NUMER, POD KTÓRYM DZIECI I MŁODZIEŻ BĘDĄ MOGŁY
OTRZYMAĆ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, TO 800 12 12 12. TELEFON I CZAT
INTERNETOWY BĘDĄ CZYNNE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, SIEDEM DNI W TYGODNIU.
Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.
Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy
będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
 
 
Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której
znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem
Zaufania RPD: