Projekt "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"

 

 Nasze przedszkole od września 2013 roku realizuje projekt: "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"

 

 

   

 

Projekt „ Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha” współfinansowany jest ze środków Unii

  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy

 wsparciu Euroregionu Nysa.

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec,                              a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole

 Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

 

Partnerem zagranicznym jest  Materska Skola w Libercu w Czechach. 

 

 

Cele projektuCele główne:

1. Rozszerzenie współpracy i rozwój przyszłego partnerstwa pomiędzy

 

transgranicznymi placówkami.

2. Poznanie funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz podobieństw i różnic

 

w systemie edukacji i wychowania po obu stronach granicy.

3. Rozwój edukacji wielokulturowej zapewniającej każdemu dziecku prawo do uczenia

 

się kultury własnej i kultur krajów Europy.
Cele bezpośrednie:

1. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Wzbogacanie osobowości dzieci poprzez współuczestnictwo dzieci polskich

 

i czeskich w imprezach sportowych i artystycznych.

3. Pokonywanie barier między narodami - poznanie języka sąsiadów, tradycji,

 

obyczajów i dorobku kulturowego miast.

4. Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

5. Rozwijanie w dziecku szacunku dla jego  tożsamości kulturowej, języka i wartości

 

dla kraju w którym mieszka , jak i dla innych kultur.

 

 W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań:

1. Spotkanie inauguracyjne "Bolesławiec - miasto ceramiki".


2. Olimpiada transgranicznych  przedszkolaków - wyjazd dzieci na spotkanie do

 

Czech.


3. Wielokulturowe spotkanie przy choince.


4. Polsko - czeskie warsztaty z zakresu arteterapii.


5. Mali badacze we "Wrzosowej krainie" w Borówkach - zajęcia edukacyjne.

 

Podsumowanie i zakończenie projektu.