Spotkanie inauguracyjne "Bolesławiec - miasto ceramiki".

 "Bolesławiec - miasto ceramiki"

 

Pierwsze  spotkanie inauguracyjne projektu " Wielokulturowość i sztuka sznsą trasngranicznego malucha" odbyło się w naszym przedszkolu dnia  

03.10.2013 roku pod hasłem "Bolesławiec - miasto ceramiki". Na uroczystość zostali zaproszeni goście - dzieci i ich opiekunowie z zaprzyjaźnionego przedszkola w Libercu oraz władze miasta Bolesławiec, dyrektorki bolesławieckich przedszkoli i przedstawiciele rodziców . Po przywitaniu  przez Panią Dyrektor gości, dzieci z grupy IV " Kotki" i grupy III " Krasnoludki" wystapiły w programie artystycznym prezentując swoje umiejętności w języku polskim i czeskim. Wspólnie z dziećmi czeskimi bawiły się w karaoke do czeskich utworów " Vrany Kone" i " Sla Nanynka". Przy tym ostatnim utworze dobrze też im się wspólnie tańczyło.

Po zabawach integrujących metodą Klanzy, polskie i czeskie dzieci udały się do Muzeum Ceramiki gdzie wzięły udział w warsztatach ceramicznych i samodzielnie stempelkowały biskwit, który później został wypalony. Po warsztatach wszyscy udali się na wspólny spacer zwiedzając Planty.