Rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 

530 - 815           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa. 

815 - 830           Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900 – 1015        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

1015-1030         Przygotowanie do śniadania

1030-1100        II Śniadanie

1100-1300        Leżakowanie

1315-1330        Przygotowanie do obiadu

1330-1400        Obiad

1400-1600           Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                      Zamknięcie przedszkola

      

 

 

                           

                 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

 

530-815          Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne

815 - 830           Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900-1030          Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na  świeżym powietrzu (np.; w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1030-1045         Przygotowanie do śniadania

1045-1115        II Śniadanie

1115-1330        Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1330-1345        Przygotowanie do obiadu

1345-1415        Obiad

1415-1600        Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                      Zamknięcie przedszkola