Projekt " Mały badacz i odkrywca"

 

 

 Nasze przedszkole od 1 listopada 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku realizuje projekt: "Mały badacz i odkrywca"


 

Projekt „ Mały badacz i odkrywca” współfinansowany jest ze środków Unii

 

  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy

 

 wsparciu Euroregionu Nysa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec, a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole

 

 Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu

 

 

 

 Partnerem zagranicznym jest  Materska Skola w Libercu w Czechach. 
 

Cele projektuCele główne:

1. Rozszerzanie wspólpracy i rozwój przyszłego partnerstwa pomiędzy transgranicznymi placówkami.

2. Poznanie funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz podobieństw i różnic w systemie edukacji i wychowania po obu stronach granicy.

3. Rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz do czerpania radości w odkrywaniu nowego.

4. Poszerzanie oferty edukacyjnej po obu stronach granicy o zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci - podnoszenie ich kompetencji i umiejetności.

Cele bezpośrednie:

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Wzbogacanie osobowości dzieci poprzez współuczestnictwo dzieci polskich i czeskich w imporezach kulturalnych i artystycznych.

3. pokonywanie barier między narodami - poznanie języka sąsiadów, tradycji, obyczajów i dorobku kulturowego miast.

4. Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

5. Rozwijanie w dziecku szacunku dla jego tożsamosci kulturowej, języka i wartości dla kraju, w którym mieszka, jak i dla innych kultur.

 W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 działania:

1. "IQLANDIA" - zajęcia badawcze w IQ PAKU w Libercu - wyjazd dzieci na spotkanie do Czech.
2. Polsko - czeskie warsztaty dla nauczycieli dotyczące "Metod projektów badawczych dla dzieci w
wieku przedszkolnym".
3. Mali badacze w "Średniowiecznym Grodzie" w Brzeźniku - zajęcia edukacyjne.
4. "Festiwal talentów" - zakończenie i podsumowanie projektu.