Zajęcia edukacyjne w Grodzie średniowiecznym w Brzeźniku

 
 
Zajęcia edukacyjne w Grodzie średniowiecznym w Brzeźniku
 
Dnia 24.05.2017 r.  dzieci z naszego przedszkola oraz Libereckiej Materskiej Skoly uczestniczyły w  zajęciach edukacyjnych w Grodzie Średniowiecznym w Brzeźniku" . Było to kolejne spotkanie polskich i czeskich przedszkolaków realizowane w  ramach projektu Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 012/0000404  pn.: "Mały badacz i odkrywca", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.
 
 
Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach:
 
ceramicznych:
 
-Gdzie wysłuchały prelekcji na temat garncarstwa, obejrzały pokaz gotowych wyrobów z gliny, a  w części praktycznej warsztatu - same lepiły naczynia z gliny, które następnie  zabierały ze sobą.
 
 
 
Warsztatach średniowiecznych kulinariów:
 
- Tu przedszkolaki wysłuchały prelekcje na temat życia codziennego Słowian,  dzięki, której  dowiedziały  się jakie jadano potrawy, jak zdobywano pożywienie, co uprawiano, hodowano i jak przechowywano żywność. Dzieci  mieliły ziarna na specjalnie przygotowanych kamiennych żarnach, a na koniec uformowały i upiekły własne mączne placki (podpłomyki), którymi się posiliły.
 
 
 
Warsztatach z łucznictwa:
 
Przedszkolakom przybliżony został temat uzbrojenia, metod polowań i obrony osady. Dowiedziały się jak udomowiano zwierzęta, w część praktycznej rzucały  toporem i  przeszkolenie zostały z podstaw łucznictwa.