MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA POLONISTYCZNO- MATEMATYCZNA

 

 

 

 

 MIĘDZYPRZEDSZKOLNA

 

OLIMPIADA POLONISTYCZNO- MATEMATYCZNA

 

pod hasłem:

 

„CZYTAM, PISZĘ, LICZĘ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU

 

 

W  MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ

 

OLIMPIADZIE POLONISTYCZNO -MATEMATYCZNEJ

 

organizowanej przez

 

Prezydenta Miasta Bolesławiec

 

i

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

 

im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu

 

ul. Mikołaja Brody 17

 

 

 

 

 

 

Cele Olimpiady Polonistyczno - Matematycznej:

 

 1. Kształtowanie logicznego myślenia i rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej do pokonywania trudności.

 

Informacje organizacyjne:

 

 1. Olimpiada skierowana jest do dzieci w wieku  6 lat z bolesławieckich przedszkoli.
 2. Celem olimpiady jest sprawdzenie kompetencji językowych i matematycznych dzieci  sześcioletnich poprzez rozwiązywanie krzyżówek, zadań  quizowych i graficznych. Zadania  zostały opracowane na podstawie zakresu materiału określonego w załączniku nr 3.
 3. Poprawność wykonania zadań oceni 3-osobowa komisja.
 4. W Olimpiadzie może uczestniczyć troje dzieci sześcioletnich wraz z jednym opiekunem.
 5. Każdy uczestnik musi posiadać identyfikator.
 6. Warunkiem udziału  w olimpiadzie jest dostarczenie zgłoszenia.
 7. Zgoda na udział dzieci w olimpiadzie jest jednoznaczna z udzieleniem prawa na wykorzystanie ich wizerunku w publikacjach.
 8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

http://mpp2boleslawiec.szkolnastrona.pl/

 1. Laureaci olimpiady otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.
 2. Koordynatorzy  Olimpiady Polonistyczno - Matematycznej:

          Krystyna Gerwatowska

          Maria Zawrotniak

          Bogumiła Jędrzejewska