Modernizacja przedszkolnego placu zabaw

Modernizacja przedszkolnego placu zabaw

 

 

  W pierwszej połowie 2009 roku nastąpiła modernizacja przedszkolnego placu zabaw. Stare, zniszczone urządzenia wywieziono, a na ich miejsce zamontowano nowe, kolorowe, estetyczne i spełniające unijne normy bezpieczeństwa.

 

    Dwudziestego kwietnia 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego placu zabaw, w którym uczestniczył prezydent miasta, Piotr Roman, naczelnik Wydziału Społecznego Krystyna Boratyńska, dyrektor Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego, Joanna Bartkowiak oraz przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. Dyrektor Krystyna Gerwatowska podziękowała wykonawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego miejsca zabaw dziecięcych.

 

  Ogródek przedszkolny zaopatrzono dodatkowo w system monitoringu wizyjnego, który pozwoli na kontrolę bezpiecznego korzystania z jego urządzeń, a także zapobiegnie dewastacji placu zabaw przez osoby z zewnątrz.