Charakterystyka przedszkola

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

 

            Przedszkole mieści się w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Na zapleczu budynku znajduje się zmodernizowany, funkcjonalny, pełen zieleni ogród, wyposażony w atestowane urządzenia drewniane do zabaw i zajęć ruchowych. Ogród usytuowany z dala od ulicy jest  monitorowany ,bezpieczny i przyjazny dzieciom.

Wyremontowano nawierzchnię przed budynkiem oraz wnętrze budynku przedszkola.

Zainstalowano monitoring wizyjny placu zabaw.

W 2010 roku wykonano rekonstrukcję zabytkowych drzwi wejściowych do budynku przedszkola.

 W budynku znajduje się pięć dużych, estetycznie urządzonych sal zabaw. Sale te są przestronne, przytulne i w bezpieczny sposób zagospodarowane, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i bogaty sprzęt do zabaw i gier. Przedszkole organizuje szereg otwartych uroczystości, imprez przedszkolnych i środowiskowych zgodnie z potrzebami dzieci, rodziców i lokalnej społeczności. W przedszkolu obchodzone są własne święta, kultywuje się własne tradycje związane z patronką przedszkola. Współuczestnictwo rodziców w wydarzeniach okolicznościowych takich jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny, przyczynia się do identyfikacji korzystających z usług przedszkola z losem i rozwojem placówki. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczycielki systematycznie uzupełniają swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe m.in. – język angielski, rytmika, taniec, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna. Przedszkole organizuje teatrzyki, koncerty filharmonii dla dzieci oraz spotkania prasowe w celu upowszechnienia sukcesów przedszkola. W październiku 2005 roku placówka przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa pań Mireli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej. W roku 2007 na IV zjeździe w Kołobrzegu przedszkole otrzymało Certyfikat Optymistycznego Przedszkola.