Rada Rodziców

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK 2021/2022

 

PRZEWODNICZĄCY– ANNA S.- S.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO - ALICJA Ł.

SKARBNIK  – IWONA CZ.

SEKRETARZ – INEZ SZ.

KOMISJA REWIZYJNA - OLIWIA N.