Rada Rodziców

 

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Przewodnicząca:

 

Skarbnik:

 

 

Sekretarz:

 

 

Komisja Rewizyjna: