Rada Rodziców

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK 2019/2020

 

                     PRZEWODNICZĄCY– TOMASZ Ł.

                     SKARBNIK  – DOMINIKA R.

                     SEKRETARZ – KATARZYNA K.