Ogłoszenia

 

                                                                                Słońce, Pogoda, Prognoza Pogody                     

  

 

 Ważne informacje

 

PLAKAT - WITAJ W PRZEDSZKOLU! - Pomoce dydaktyczne - Miesięcznik - BLIŻEJ  PRZEDSZKOLA

 

Drodzy rodzice, w związku z powrotem dzieci do przedszkola, z dniem 1.09. 2020 r, w zakładce 

PROCEDURA MPP 2 -koronawirus- Dla Rodziców znajdują się nowe deklaracje 

1. Nowy wzór klauzuli pomiaru temperatury 

2. Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do przedszkola-covid -19.)
 

 

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika

   Szanowni Rodzice,informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu nastąpi 25  maja 2020 r. Placówka będzie dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6,00 do 16,00 , ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola  do  którego  dziecko jest zapisane, na załączonym druku(deklaracji), który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynki mailowe placówek lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 20  maja 2020 r. do godziny 15.00. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

 

Kontakt tel. 75 612 13 02 

lub mail:  

mpp2@boleslawiec.eu 

Z poważaniem : 

Dyrektor 

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu 

Krystyna Gerwatowska

 

 
  • Deklaracja i klauzula zgody  do pobrania w zakładce Procedura MPP2- Koronawirus- dla rodziców ( na dole strony- pliki do pobrania)

 

 

  • Drodzy rodzice prosimy o zapoznanie się z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-. 

 

        Plik do pobrania na końcu strony oraz w zakładce Procedura MPP2- Koronawirus-                             dla rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika 

 

 

  • Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2  w Bolesławcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  w okresie  od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24.05.2020 r. 

 

  • W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2  w Bolesławcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                           

                                                                                          Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika

 

Przedszkola i żłobki mogą wznowić funkcjonowanie. W Bolesławcu w drugiej połowie maja. Decyzja dotycząca ponownego otwarcia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zapadła na spotkaniu z dyrektorkami placówek. Wstępna proponowana data wznowienia działalności miejskich przedszkoli publicznych i grup żłobkowych w Bolesławcu zaplanowana na 11 maja nie znalazła akceptacji dyrekcji placówek miejskich. Aktualnie, w miejskich placówkach niecałe 25 proc. rodziców zadeklarowało powrót dziecka do przedszkola. Realny termin otwarcia miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano na drugą połowę maja, po spełnieniu wytycznych przeciwepidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Prezydent Bolesławca i dyrekcje przedszkoli zwrócą się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu o indywidualne zalecenia dla poszczególnych placówek, uwzględniające specyfikę obiektów miejskich.

https://www.facebook.com/umboleslawiec/posts/1685241018281867

                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika

 

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_09_Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach.docx  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r 

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.DOCX  

                                                                                     Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika
 
                                                     Szanowni Państwo 
 

W czasie zawieszenia funkcjonowania  przedszkola,  rodzice nie dokonują opłat za pobyt dzieci
 
w przedszkolu.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające
 
rozporządzenie w sprawie   szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r., poz. 657).                                                                   
 
                                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika
                                    
 
   
                                                                                                Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika     

                      MOPS  uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną
 
                      od godz.13,00 do 15,00 w dni robocze,od poniedziałku
 
                      do piątku.
 
                     Pomoc będzie udzielana przez telefon,pod numerem