Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców.  
 
 Przekazujemy w Państwa ręce materiały opracowane przez Wydział Specjalnych 
Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans 
Edukacyjnych MEN .Przygotowany pakiet ma na celu przekazanie rodzicom 
informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.
 
zamieszczamy link do w/w publikacji zamieszczonej na stronie ORE: www.ore.edu.pl

Artykuły