AKCJA MEN " DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

                                                

Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło honorowym patronatem  ogólnopolską akcję edukacyjną pn. "Dzieci uczą rodziców" , której koordynatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego . Akcja  trwać będzie do końca roku szkolnego 2019/2020 .

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

W ramach akcji  przeprowadzane będą lekcje na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

Lekcja 3. 

Temat: Bezpieczne ferie

                         

13 stycznia 2020 r. dzieci z grupy " Żabki", "Jeżyki" i " Motylki" uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych  " Bezpieczne ferie" w ramach akcji " Dzieci uczą rodziców". Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na temat zagrożeń i bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, lodzie a także w domu. Zwrócona została uwaga dzieci na zagrożenia płynące z sieci komputerowej ( znajomość z osobą obcą, oddalanie się z nią, podawanie swojego imienia i nazwiska). Wszystkie dzieci wiedzą, jak ważne jest noszenie odblasków aby czuć się bezpiecznym i widocznym na drodze. W trakcie prezentacji multimedialnej dzieci poznały dziewięć zasad bezpieczeństwa.

      

      

                       

Lekcja 2.

Temat:  Pomocne Serce

Dzieci uczestnicząc w tej lekcji, dowiedziały się:

-czym jest pomaganie

-dlaczego trzeba pomagać

-jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi

- czym jest magia świąt Bożego Narodzenia

    

    

    

Lekcja 1.

Temat:  Niepodległa Polska