AKCJA MEN " DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

                                                

Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło honorowym patronatem  ogólnopolską akcję edukacyjną pn. "Dzieci uczą rodziców" , której koordynatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego . Akcja  trwać będzie do końca roku szkolnego 2019/2020 .

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

W ramach akcji  przeprowadzane będą lekcje na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

 

Lekcja 2.

Temat:  Pomocne Serce

Dzieci uczestnicząc w tej lekcji, dowiedziały się:

-czym jest pomaganie

-dlaczego trzeba pomagać

-jak wazne jest dzielenie się z potrzebującymi

- czym jest magia świat Bożego Narodzenia

    

    

    

Lekcja 1.

Temat:  Niepodległa Polska