WOJEWÓDZKI PROJEKT EDUKACYJNY " OPIEKUN ZWIERZĄT"

                                                                     

 

 

 Organizatorem Projektu „Opiekun zwierząt” jest  Przedszkole nr 20 we Wrocławiu. 

Patronat Honorowy nad projektem sprawuje  Prezydent Wrocławia ,a partnerem projektu

 jest Fundacja Niechciane  i  Zapomniane z siedzibą w Łodzi. 

Projekt trwa od 01.11.2019r. do 30.05.2020 r. Po zrealizowaniu wyznaczonych zadań przedszkole otrzyma 

 odznakę Opiekuna Zwierząt.