AKCJA MEN " SZKOŁA PAMIĘTA"

                                         AKCJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

                                                " SZKOŁA PAMIĘTA"

 

     

W roku ważnych wydarzeń – 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu

Powstania Warszawskiego, Minister Edukacji Narodowej zaprosił placówki oświatowe do włączenia

 się w akcję, której celem akcji jest uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci

 o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych,którzy są związani z historią danego miejsca, regionu,

społeczności.

25 października, dzieci z naszego przedszkola złożyły znicze pod pomnikami, znajdującymi się 

w naszym mieście, włączając się w ten sposób w akcję MEN " Szkoła pamięta".