JĘZYK NIEMIECKI

WITAM DZIECI I RODZICÓW I ZAPRASZAM DO ZABAWY Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM.

 PROPOZYCJE:

-NIKOLAUS- MIKOŁAJ

-NIKOLAUS PIOSENKI DLA DZIECI - Bing video

 

-IN DER KÜCHE- W KUCHNI

https://www.bing.com/videos/search?q=deutch+fuer+die+kinder&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3ddeutch%2520fuer%2520die%2520kinder%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddeutch%2520fuer%2520die%2520kinder%26sc%3d0-22%26sk%3d%26cvid%3d764E1CECB365476FA8BA9603800AC00C&view=detail&mid=A5B1BE9A4AB24F6872EDA5B1BE9A4AB24F6872ED&&FORM=VDRVRV

 

 

-ZWIERZĄTKA - DIE TIERE

http://www.niemieckiwprzedszkolu.pl/zajecia-z-piosenka-wer-klopft/

 

https://www.bing.com/videos/search?q=niemiecki+dla+przedszkolaka++ZWIERZ%c4%98TA&&view=detail&mid=7D0327ED4CB10CD805707D0327ED4CB10CD80570&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dniemiecki%2Bdla%2Bprzedszkolaka%2B%2BZWIERZ%25c4%2598TA%26FORM%3DHDRSC3

 

 https://www.bing.com/videos/search?q=ZWIERZ%c4%98TA+DLA+DZIECI+PO+NIEMIECKU&&view=detail&mid=E9F87EAE66144549B879E9F87EAE66144549B879&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DZWIERZ%25C4%2598TA%2520DLA%2520DZIECI%2520PO%2520NIEMIECKU%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dzwierz%25C4%2599ta%2520dla%2520dzieci%2520po%2520niemiecku%26sc%3D0-33%26sk%3D%26cvid%3D1CC5D1A140C84D009D90F5E8DE9F686F

 

 

- PIOSENKI i KOŁYSANKI  PO NIEMIECKU- do posłuchania

https://www.bing.com/videos/search?q=lieder+f%c3%bcr+kinder&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlieder%2bf%25C3%25BCr%2bkinder%26qs%3dAS%26form%3dQBVDMH%26sp%3d3%26pq%3dlieder%2b%26sk%3dAS1OS1%26sc%3d8-7%26cvid%3dE79FECCE66DD4E8BA3F5752B54CC67E5&view=detail&mid=42E48B3063B889C4CA4942E48B3063B889C4CA49&&FORM=VDRVRV

 

https://www.bing.com/videos/search?q=alle+meine+entchen&&view=detail&mid=258BC0FF3C6219B0C063258BC0FF3C6219B0C063&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dalle%2520meine%2520entchen%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dalle%2520meine%2520entchen%26sc%3D2-18%26sk%3D%26cvid%3D6090B543874A44DA8635276A21C4900D

 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+dla+dzieci+po+niemiecku+kolory&&view=detail&mid=95D680E11E4556C8153495D680E11E4556C81534&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpiosenki%2Bdla%2Bdzieci%2Bpo%2Bniemiecku%2Bkolory%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26pq%3Dpiosenki%2Bdla%2Bdzieci%2Bpo%2Bniemiecku%26sk%3DAS4%26sc%3D6-32%26cvid%3DDC7CC7525D3047848DA0311DCD60B50B

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lieder+f%c3%bcr+kinder&&view=detail&mid=CCA3FA49E0A5BB18C50BCCA3FA49E0A5BB18C50B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlieder%2Bf%25C3%25BCr%2Bkinder%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D3%26pq%3Dlieder%2B%26sk%3DAS1OS1%26sc%3D8-7%26cvid%3DE79FECCE66DD4E8BA3F5752B54CC67E5

 

-CZĘŚCI CIAŁA PO NIEMIECKU

https://www.bing.com/videos/search?q=niemiecki+dla+przedszkolaka+CZ%c4%98%c5%9aCI+CIA%c5%81A+PO+NIEMIECKU+DLA+DZIECI&&view=detail&mid=B81979AED96BC666B8C3B81979AED96BC666B8C3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dniemiecki%2520dla%2520przedszkolaka%2520CZ%25C4%2598%25C5%259ACI%2520CIA%25C5%2581A%2520PO%2520NIEMIECKU%2520DLA%2520DZIECI%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dniemiecki%2520dla%2520przedszkolaka%2520cz%25C4%2599%25C5%259Bci%2520cia%25C5%2582a%2520po%2520niemiecku%2520dla%2520dzieci%26sc%3D0-64%26sk%3D%26cvid%3D4D3578839886499EA4DDDDC8123CFDEE

 

-MEINE FAMILIE- MOJA RODZINA

 https://www.bing.com/videos/search?q=niemiecki+dla+przedszkolaka&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dniemiecki%2bdla%2bprzedszkolaka%26qpvt%3dniemiecki%2bdla%2bprzedszkolaka%26FORM%3dVDRE&qpvt=niemiecki+dla+przedszkolaka&view=detail&mid=1349A10B3689A7CCD3DF1349A10B3689A7CCD3DF&rvsmid=AD4F3AF319C3B7019E9DAD4F3AF319C3B7019E9D&FORM=VDRVRV

 

 -PIERWSZE WAŻNE SŁÓWKA I ZWROTY PO NIEMIECKU:

https://www.bing.com/videos/search?q=niemiecki+dla+przedszkolaka&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dniemiecki%2bdla%2bprzedszkolaka%26qpvt%3dniemiecki%2bdla%2bprzedszkolaka%26FORM%3dVDRE&qpvt=niemiecki+dla+przedszkolaka&view=detail&mid=AD4F3AF319C3B7019E9DAD4F3AF319C3B7019E9D&&FORM=VDRVRV

 

-DIE ZAHLEN: 1- EINS, 2-ZWEI, 3-DREI, 4-VIER, 5-FÜNF, 6-SECHS, 7-SIEBEN, 8-ACHT, 9- NEUN, 10-ZEHN, 11- ELF, 12-ZWOLF

https://www.bing.com/videos/search?q=cyfry+po+niemiecku+dla+dzieci&&view=detail&mid=B640578E3CA3E98EB842B640578E3CA3E98EB842&rvsmid=C8E88B09E45A5A70F8CFC8E88B09E45A5A70F8CF&FORM=VDRVRV

 

 https://www.bing.com/videos/search?q=cyfry+po+niemiecku+dla+dzieci&&view=detail&mid=D08C31391F68913C7FB5D08C31391F68913C7FB5&&FORM=VDRVRV

 

-DIE FARBEN - KOLORY ( ROT - CZERWONY, BLAU- NIEBIESKI, GRÜN- ZIELONY, SCHWARZ- CZARNY, ORANGE- POMARAŃCZOWY, GELB- ZÓŁTY, BRAUN- BRĄZOWY,  WEISS- BIAŁY)

 https://www.bing.com/videos/search?q=cyfry+po+niemiecku+dla+dzieci&&view=detail&mid=126C4FBEF41AABC271D9126C4FBEF41AABC271D9&&FORM=VDRVRV

 

 -MOJE PIERWSZE NIEMIECKIE SŁÓWKA

https://www.bing.com/videos/search?q=cyfry+po+niemiecku+dla+dzieci&&view=detail&mid=12D2CCD70D0337CCE5C712D2CCD70D0337CCE5C7&&FORM=VDRVRV

 

-DIE FRÜCHTE- OWOCE

https://www.bing.com/videos/search?q=LERN+MIT+MIR&&view=detail&mid=245B908271FD8AA9E89B245B908271FD8AA9E89B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLERN%2520MIT%2520MIR%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dlern%2520mit%2520mir%26sc%3D0-12%26sk%3D%26cvid%3DE9B636865BA84468BF0E0C22DA33326A

 

-DIE GEMÜSE- WARZYWA 

 https://www.bing.com/videos/search?q=LERN+MIT+MIR&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dLERN%2520MIT%2520MIR%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-1%26ghc%3d1%26pq%3dlern%2520mit%2520mir%26sc%3d0-12%26sk%3d%26cvid%3dE9B636865BA84468BF0E0C22DA33326A&view=detail&mid=54CD3848FBDD0A4C2F8954CD3848FBDD0A4C2F89&&FORM=VDRVRV