X Jubileuszowe Święto Optymizmu

 

Scenariusz obchodów „Dnia Optymisty” w  Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2

 

Termin: 13 maja 2021 r., godz. 9.30

 1. Przywitanie przez Dyrektora gości i przedszkolaków w sali gr V lub na  placu zabaw.
 2. Przedstawienie celu spotkania, wyjaśnienie terminu „optymista” i przekonanie zgromadzonych jak jest to ważna i pożądana cecha (burza mózgów).
 3. Zaśpiewanie „Hymnu optymistów”  na melodię piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”
 4. Oglądanie makiety „Naszego optymistycznego miasteczka”; odczytywanie przez dzieci z grup starszych nazw optymistycznych uliczek, zakątków i budynków.
 5. Pokaz mody przebojowych, optymistycznych przedszkolaków na ścieżce „Dobrych myśli”.
 6. Prezentacja układu tanecznego „Taniec radości” w wykonaniu grup IV i V.
 7. Gra terenowa „Listy do optymistów”.
 8. Przejście ścieżką „Dobrych myśli” do optymistycznego drzewka; ozdabianie go słoneczkami z optymistycznymi sentencjami; utworzenie kręgu wokół drzewa, zaśpiewanie piosenki pt.: „Krąg dziecięcych rąk”.
 9. Posadzenie „ Optymistycznego drzewka”; zakopanie pod drzewkiem „Kapsuły czasu”, w której umieszczona jest informacja o obchodach X Święta Optymisty w MPP nr 2, jej uczestnikach i sentencją dla przyszłych pokoleń optymistycznych przedszkolaków.
 10. Rozdanie uczestnikom zabawy balonów w kolorach tęczy zawierających „Złote, optymistyczne  myśli”, kierowane do rodziców.
 11. Poczęstunek ciasteczkiem z dobrą wróżbą / przygotowanie zdrowego uroczystego deseru przez dzieci grup starszych.

Zadania:

 • Dekorowanie „Optymistycznych schodów”.
 • Zawieszenie na  ogrodzeniu i bramie wejściowej do przedszkola optymistycznych sentencji i odbitych  przez dzieci „Tęczowych łapek”.
 • Przygotowanie słoneczek i serc z optymistycznymi sentencjami do zawieszenia na „Drzewku optymisty”.
 • Wykonanie i wydrukowanie optymistycznych sentencji do umieszczenia w ciasteczkach, balonach.
 • Przygotowanie „Optymistycznych krzeseł”.
 • Przygotowanie i udekorowanie ścieżki „Dobrych myśli”.
 • Przygotowanie strojów do pokazu mody.
 • Przygotowanie listów z zadaniami do gry terenowej
 • Wykonanie makiety „Naszego optymistycznego miasteczka”.
 • Wykonanie w grupach prac plastycznych na temat: „Mój kolorowy świat” - wystawa w sali gr V.
 • Przygotowanie produktów do deseru / ciasteczek z dobrą wróżbą