KONKURSU NA SCENARIUSZ I REALIZACJĘ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PT. „ZANIM WYDAM… O FINANSACH W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH”,

KONKURSU NA

SCENARIUSZ I REALIZACJĘ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PT. „ZANIM WYDAM… O

FINANSACH W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH”

 

 • Nasza przedszkole realizuje zajęcia o finansach dla naszych uczniów.
  • Zajęcia realizowane w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.
  • #programyNBP #konkursyNBP #NBP #Edukacja  

 

W  listopadzie, nasze przedszkole wzięło udział w Konkursie na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych na temat „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach” , którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski.

Celem Konkursu jest zapoznanie dzieci  z tematyką pieniądza oraz wprowadzenie elementów edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także wykształcenie pozytywnych postaw związanych z zarządzaniem finansami. Cel ten jest realizowany przez NBP poprzez zmotywowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć o finansach dla dzieci w oparciu o autorskie scenariusze i tworzenia zbioru ciekawych materiałów edukacyjnych.

Każdy scenariusz zajęć musiał dotyczyć tematu przewodniego Konkursu oraz minimum jednego z niżej wymienionych obszarów tematycznych:

 • Moje pierwsze pieniądze
 • Pierwsze oszczędności
 • Praca i wynagrodzenie
 • Budżet domowy
 • Zakupy
 • Zagrożenia w świecie finansów
 • Pożyczanie pieniędzy

Nasze przedszkole złożyło dwa konkursowe scenariusze.

Miło nam poinformować, że jeden ze scenariuszy autorstwa pani Barbary Frąszczak i Bogumiły Jędrzejewskiej zatytułowany      „ Poznajemy pieniądze” znalazł się wśród najwyżej ocenionych scenariuszy.

W najbliższym czasie przekażemy informacje fotograficzną z realizacji zajęć .

                                                                                ......................................................................

                                                   

                                             DEKORACJA                                                                                   UPOMINKI

 

                W dniu 21 lutego 2022r., dzieci z najstarszej grupy „ Żabki” wzięły udział w zajęciu poświęconym finansom.

               Zajęcie przebiegało według nagrodzonego scenariusza „ Poznajemy pieniądze” . 

 

Celem zajęcia było zapoznanie dzieci z pojęciami: pieniądze, monety, banknoty, nominał, awers i rewers, pensja, budżet, konto, bankomat i bank. Wzbogacić wiedzę na temat sposobów i celowości oszczędzania oraz umiejętność odczytywania nominałów monet i banknotów.

W zajęciu uczestniczyła, jako gość, dyrektor Przedszkola Pani Krystyna Gerwatowska.

Po wspólnym przywitaniu piosenką-rymowanką, dzieci wysłuchały wiersz P. Gołuch pt.:  „ Pieniądz”, który był inspiracją do dalszych działań.      Po krótkim omówieniu wiersza przedszkolaki poznały rodzaje pieniędzy oraz ich nominały. Dokonały czytania globalnego wyrażeń: monety, banknoty, pieniądze. Obejrzały dwie części  filmu edukacyjnego pt.:  „ Moje pierwsze pieniądze”: część 3 „ Pytanie przy śniadaniu”, podczas którego dzieci dowiedziały się skąd ludzie mają pieniądze, co to jest pensja, budżet, konto, bank i bankomat oraz część 4 „ Co możemy zrobić z pieniędzmi?” w którym przedszkolaki dowiedziały się, co znaczy gospodarować pieniędzmi, jak można nauczyć się oszczędzania. W dalszej części zajęcia, dzieci tworzyły mapę myśli, szukając odpowiedzi na pytanie „ Po co ludziom pieniądze?”. Wszystkie działania edukacyjne były przeplatane zabawami ruchowymi.  Pod koniec zajęcia, dzieci wykonały papierowe skarbonki, które samodzielnie składały i ozdabiały według własnego pomysły. Aby zachęcić przedszkolaki do oszczędzania, dzieci otrzymały grosik na szczęście, który wrzuciły do swojej skarbonki. Na zakończenie, dzieci obejrzały wszystkie skarbonki oraz wykonały pamiątkowe zdjęcie. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.

Informacja o naszym zajęciu ukazała się w mediach społecznościowych na portalu miasta.Uśmiech

https://www.facebook.com/umboleslawiec/posts/2252801534859143

 

                      Powitanie piosenką- rymowanką          Słuchanie wiersza pt." Pieniądz"                        Poznajemy monety                                

                   

            Poznajemy banknoty                Czytanie globalne                                                                                                                                                                                                                                               

        

                                                  Zabawa ruchowa " Orzeł lub reszka"                                               Film edukacyjny

                                                                                                                                                     " Poznajemy pieniądze"

              

                      Mapa myśli                                           Zabawa ruchowa " Kto pierwszy"

      

        Robimy skarbonki: składamy, ozdabiamy                                             Grosik na szczęście

   

                                                            Nasze skarbonki                                          Pamiątkowe zdjęcie